beh pred paragrafem

Společenství vlastníků jednotek v roce 2016

Co všechno by měli vědět členové společenství vlastníků jednotek v roce 2016? Které termíny je třeba dodržet?

Možná to někomu bude připadat zvláštní, nicméně stále existují společenství vlastníků jednotek, jejichž členové nemají úplně jasno v právní úpravě, kterou s sebou přinesl nový občanský zákoník (NOZ), který vstoupil v platnost 1.1.2014. Vzhledem k tomu, že NOZ přináší také lhůty, kdy mají být některé úpravy provedeny, přináší tento článek přehled, který může být pro SVJ v roce 2016 užitečný.

Jaké úpravy základních dokumentů SVJ je třeba zařídit?Obrázek (4)

Stále existuje hodně společenství vlastníků jednotek, která nechávají úpravy dokumentů na poslední chvíli. Naši klienti již mají dokumenty v souladu s platnou právní úpravou, nicméně se množí dotazy, jak to vlastně je?

Většina členů SVJ si představí hrůzy spojené se změnou stanov, která má deadline na konci roku 2016. Vypadá to, že vzorové stanovy nebudou a tak bude třeba sáhnout do kapsy na poplatek advokátům a notářům, aby vlastníci nemovitostí nedostali pokutu.

Základním dokumentem SVJ je prohlášení vlastníka, dle NOZ mají členové společenství vlastníků jednotek volnější ruku pro společné prostory domu. Výhodou je, že majitelé domu mohou vymezit pravidla užívání tak, aby byli všichni slušní lidé spokojeni. Jak bude fungovat vymahatelnost práva slušných obyvatel domu už je ovšem ve hvězdách.

Stanovy podle nové právní úpravy (§1200 odst.2 NOZ)

Pro úpravu stanov najdete v NOZ dva termíny, ten první je pro úpravu názvu do 1.1.2016 (snad již všichni mají upraveno). V nové právní úpravě je třeba mít název „společenství vlastníků“ a „označení domu“. V případě, že společenství vlastníků jednotek nemá v názvu slovo „vlastníků“, je třeba tento nedostatek napravit velmi rychle.

V případě, že nemáte opraveno, doporučujeme to nikomu neříkat a urychleně opravit.

psst

Druhý termín je 1.1.2017, což je termín pro definitivní úpravu stanov v souladu s NOZ. Samozřejmě vzorové stanovy podle NOZ nejsou a nebudou, tzn. si připlatíte za služby advokáta, nebo notáře. Na druhou stranu můžete vycházet ze svých stávajících stanov a upravit je více podle potřeb celého společenství vlastníků jednotek.

Které části stanov je užitečné přizpůsobit potřebám SVJ?

Pro předcházení problémům a jednodušší fungování společenství vlastníků jednotek, můžete definovat jako statutární orgán například pouze předsedu, pokud Vám vyhovuje spíše model diktatury, nebo naopak můžete vymezit více členů, pak se Vám možná může hodit tzv. korespondenční hlasování, které můžete realizovat s pomocí moderních technologií mailem. Když budete mít ve stanovách jasně vymezeno, kdy kdo a jak rozhoduje, ušetří Vám to hodně energie. Fungování SVJ můžete zefektivnit také využíváním plných mocí ve shromáždění.

Pokud to Vašemu společenství vlastníků jednotek vyhovuje, můžete umožnit členství ve výboru také nevlastníkovi.

Možností je hodně, záleží na Vás a Vašich zkušenostech, kam chcete, aby se fungování společenství vlastníků jednotek ubíralo.

Jeden bod doporučujeme všem, ošetřete ve stanovách řešení situace s dlužníky. Každý se může dostat do nepříjemných situací, důležité je mít jasně vymezeno, jak takové situace budete řešit, aby žádná ze zúčastněných stran nebyla nepatřičně znevýhodněna.

Ohlašovací povinnost správci nemovitostí

V praxi již fungovala obdoba ohlašovací povinnosti před přijetím NOZ, protože správce nemovitostí vede evidenci majitelů a nájemníků v domě, tyto informace pomáhají transparentnosti a také jsou podkladem pro každoroční vyúčtování služeb. Ohlašovací povinnost tak zjednodušuje život slušným lidem, protože se snižuje pravděpodobnost nepřesného rozúčtování záloh vzhledem k počtu osob.

Úprava domovního řádu

V případě, že nemáte domovní řád úplně ideální, doporučujeme si jej upravit. Více o domovním řádu zde>>>.

Tento článek jste si mohli přečíst díky týmu společnosti AXATEM company s.r.o.

logo AXATEM 2

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast3h2d4.aspx#cast3h2d4o5

 

 

(Visited 899 times, 1 visits today)